تحریم دارو؛ از نبود داروی گاز اعصاب تا رتبه هفتم داروسازی جهان!

آن سال‌ها با آغاز جنگ تحمیلی، آمریکا به پشتیبانی از صدام برخاست و تسلیحات نظامی و هر چه به جنگ مربوط بود را در لیست تحریم‌های ایران قرار داد. در این میان ترس کشورها از قلدری آمریکا در آن دوره باعث شد خیلی اقلام ضروری و غیرمرتبط با جنگ نیز به ایران فروخته نشود؛ ازجمله برخی داروها و تجهیزات پزشکی.