فرم ارسال نسخه پزشکی

لطفا جهت بررسی نسخه پزشکی خود، فرم زیر را تکمیل و تصویر آن را ارسال نمایید. پس از بررسی نتیجه به شما اعلام خواهد شد.